Aylar: Ağustos 2014

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları (2018)
İşten Çıkış Nedeni İşten Çıkış Kodu
Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 01
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 02
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 03
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 04
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 05
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 08
Malulen emeklilik nedeniyle 09
Ölüm 10
İş kazası sonucu ölüm 11
Askerlik 12
Kadın işçinin evlenmesi 13
Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması 14
Toplu işçi çıkarma 15
Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli 16
İşyerinin kapanması 17
İşin sona ermesi 18
Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 19
Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 20
Statü değişikliği 21
Diğer nedenler 22
İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 23
İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 24
İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 25
Disiplin Kurulu kararı ile fesih 26
İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 27
İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 28
İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 29
Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) 30
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 31
4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih 32
Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 33
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 34
OHAL / KHK 36
 KHK ile Kamu görevinden çıkarma       37
696 KHK ile Kamu işçiliğine geçiş       39
696 KHK ile Kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış       40
Açıklama: Aylık prim ve hizmet belges formunun işten çıkış nedeni bölümüne, ay içinde işten ayrılan veya çıkarılan sigortalıların işten çıkış nedenlerini açıklayan yukarıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 15 numaralı alanına da işten ayrılma / çıkarılma nedeni olarak sigortalının durumuna uygun olanı yazılır.