Hakkımızda

Arama sonuçları:

Hakkımızda

İşçi ve İşveren Arabuluculuk Hizmeti İş Hukuku Danışmanlığı.

İşyerlerimizin ekonomik ve sosyal yaşamını yakından ilgilendiren sendikalar ile işçi-işveren ilişkisinin Toplu İş Hukuku düzenlemeleri, 6356 saylı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sağlıklı yürütülmesi amacıyla danışmanlık ve hukuksal destek vermekteyiz. 

Bu alanda meydana gelebilecek gelişmeler için önceden hazırlıklı olunmalı mevzuat bilinmelidir. Toplu iş ilişkileri stratejilerine, bu şekilde hazır olmak mümkün olur.

İlgili Mevzuat Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler:

 • İlgili Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık,
 • İşverenlerimiz Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,
 • Sendikalaşma Süreci,
 • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık Aşamaları,
 • Pazarlık Stratejileri Geliştirme,
 • Görüşme Süreçlerinde Bulunma,
 • Toplu İş Sözleşmesine Hazırlanma Süreçlerinin Takip Edilmesi,
 • Yapılan Toplu İş Sözleşmelerinin Uygulanmasının Takibi,
 • Yetkili Sendika İle Görüşmelerin Yürütülmesi,
 • Uygulamada Toplu İş İlişkilerine İlişkin Karşılaşılabilecek Her Tip Uyuşmazlıkta Doğru Yaklaşımla Doğru Çözüme Ulaşmayı Sağlayacak Yaklaşım Sergilemek,
 • Belirli ya da Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri, İş Yeri Yönetmelikleri ve Benzeri Nitelikteki İş Yeri Belgelerinin Oluşturulması ve Uygulanması,
 • Çalışanlar İle Devam Eden İş İlişkisinin Mevzuat ve Yerleşik Yargıtay Uygulamalarına Uygun Olarak Yönetilmesi,
 • İnsan Kaynakları Birimlerinin Yapılandırılması ve Çalışma Sistemlerinin Standart Hale Getirilmesi Gibi Konularda Hukuki Hizmetler,
 •  İşe Alım Prosedürünün Hukuki Alt Yapısının Oluşturulması,
 • Her Bir Somut Duruma Özgü Tutanak, Savunma İstem Yazıları, İhtar ve Fesih Bildirimlerinin Hazırlanması,
 • İş Hukuku Eğitim Hizmetlerinin Sunulması,
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı,
 • Sendikal Faaliyetler İle İlgili Sorunların Çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Dava Öncesi, Dava Süreci ve Dava Sonrasında Her Türlü Uyuşmazlığın Çözümü Gibi Konularda, Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Verilmesi.

Gizlilik Sözleşmesi

Bu gizlilik politikası ile internet sitesi Bireyselishukuku.com (Gizlilik politikasında “bireyselishukuku.com” olarak anılacaktır) üzerinden kullanıcıların bireyselishukuku.com’da bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.

Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.

Bireyselishukuku.com kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

Bireyselishukuku.com kişisel bilgilerin ve Bireyselishukuku.com kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. Bireyselishukuku.com bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, Bireyselishukuku.com tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Bireyselishukuku.com’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, Bireyselishukuku.com haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler Bireyselishukuku.com tarafından da güncellenebilecektir.

Bireyselishukuku.com kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve Grup Şirketleri ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi Bireyselishukuku.com tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.

İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

Kullanıcının kişisel bilgileri; gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme dahil olan diğer kullanıcı ile paylaşılabilir.

Bireyselishukuku.com, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Bireyselishukuku.com internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, Bireyselishukuku.com gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

İş Kolu Kodu Listesi

İŞKOLU KODU LİSTESİ (SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ EK-12)
KISIM BÖLÜM GRUP SINIF
A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK
1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
11 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
111 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
112 Çeltik (kabuklu prinç) yetiştirilmesi
113 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
114 Şeker kamışı yetiştirilmesi
115 Tütün yetiştirilmesi
116 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
119 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
12 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
121 Üzüm yetiştirilmesi
122 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
123 Turunçgillerin yetiştirilmesi
124 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
125 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
126 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
127 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
128 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
129 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
13 Dikim için bitki yetiştirilmesi
130 Dikim için bitki yetiştirilmesi
14 Hayvansal üretim
141 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
142 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
143 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
144 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
145 Koyun ve keçi yetiştiriciliği
146 Domuz yetiştiriciliği
147 Kümes hayvanları yetiştiriciliği
149 Diğer hayvan yetiştiriciliği
15 Karma çiftçilik
150 Karma çiftçilik
16 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
161 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
162 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
163 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
164 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
17 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
170 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
2 Ormancılık ve tomrukçuluk
21 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri
210 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri
22 Tomrukçuluk
220 Tomrukçuluk
23 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
230 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
24 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
240 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
3 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
31 Balıkçılık
311 Deniz balıkçılığı
312 Tatlı su balıkçılığı
319 Sünger avcılığı
32 Su ürünleri yetiştiriciliği
321 Deniz ürünleri yetiştiriciliği
322 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
5 Kömür ve Linyit Çıkartılması
51 Taşkömürü madenciliği
510 Taşkömürü madenciliği
52 Linyit madenciliği
520 Linyit madenciliği
6 Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı
61 Ham Petrol çıkarımı
610 Ham Petrol çıkarımı
62 Doğalgaz çıkarımı
620 Doğalgaz çıkarımı
7 Metal Cevheri Madenciliği
71 Demir cevheri madenciliği
710 Demir cevheri madenciliği
72 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
721 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
729 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
8 Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı
81 Kum, kil ve taş ocakçılığı
811 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
812 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı
891 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
892 Turba çıkarımı ve briketlenmesi
893 Tuz çıkarımı
894 Deniz ve göllerde tuz çıkarımı
895 Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı
896 Alelümum maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç)
897 Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri.
899 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakcılığı
9 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
91 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
910 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
99 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
990 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
C İMALAT
10 Gıda ürünlerinin imalatı
101 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
1011 Etin işlenmesi ve saklanması
1012 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
1013 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
102 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
1020 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
103 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
1031 Patatesin işlenmesi ve saklanması
1032 Sebze ve meyve suyu imalatı
1039 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
104 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
1041 Sıvı ve katı yağ imalatı
1042 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı
105 Süt ürünleri imalatı
1051 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
1052 Dondurma imalatı
106 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
1061 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
1062 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
1063 Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı
107 Fırın ve unlu mamuller imalatı
1071 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
1072 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
1073 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
108 Diğer gıda maddelerinin imalatı
1081 Şeker imalatı
1082 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
1083 Kahve ve çayın işlenmesi
1084 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
1085 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı
1086 Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı
1089 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
109 Hazır hayvan yemleri imalatı
1091 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
1092 Ev hayvanları için hazır yem imalatı
11 İçeceklerin imalatı
110 İçecek imalatı
1101 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
1102 Üzümden şarap imalatı
1103 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
1104 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
1105 Bira imalatı
1106 Malt imalatı
1107 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
12 Tütün ürünleri imalatı
120 Tütün ürünleri imalatı
1200 Tütün ürünleri imalatı
13 Tekstil ürünlerinin imalatı
131 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi
1310 Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
1311 Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
1312 Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
1313 Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi
1314 Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi
1315 Dikiş ipliği imalatı
1319 Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi
132 Dokuma
1320 Pamuklu dokuma
1321 Yünlü dokuma
1322 Kamgarn dokuma
1323 İpekli dokuma
1324 Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif olunur.)
1329 Diğer dokumalar
133 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
1330 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
139 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
1391 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı
1392 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
1393 Halı ve kilim imalatı
1394 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı
1395 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
1396 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
1399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
14 Giyim eşyalarının imalatı
141 Kürk hariç giyim eşyası imalatı
1411 Deri giyim eşyası imalatı
1412 İş giysisi imalatı
1413 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
1414 İç giyim eşyası imalatı
1415 Şapka ve kaset imalatı
1416 Terziler (hususi dikişler)
1419 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı
142 Kürkten eşya imalatı
1420 Kürkten eşya imalatı
143 Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin imalatı
1431 Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı
1439 Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
151 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı;kürkün işlenmesi ve boyanması
1511 Derinin tabaklanması ve işlenmesi
1512 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
1513 Kürkün işlenmesi ve boyanması
1519 Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç)
152 Ayakkabı, terlik vb imalatı
1520 Ayakkabı, terlik vb imalatı
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
161 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
1610 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
162 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
1621 Ahşap plaka ve levha imalatı
1622 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
1623 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
1624 Ahşap konteyner imalatı
1625 Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin imalatı
1629 Diğer ağaç ürünleri imalatı;
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
171 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
1711 Kağıt hamuru imalatı
1712  Kağıt ve mukavva imalatı
172 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
1721 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı
1722 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı
1723 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
1724 Duvar kağıdı imalatı
1729 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
181 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
1811 Gazetelerin basımı
1812 Diğer matbaacılık
1813 Basım ve yayım öncesi hizmetler
1814 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
1815 Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi)
182 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
1820 Kayıtlı medyanın çoğaltılması (ses, görüntü ve bilgisayar kaydı)
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
191 Kok fırını ürünlerinin imalatı
1910 Kok fırını ürünlerinin imalatı
192 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
1920 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
201 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı
2011 Sanayi gazları imalatı
2012 Boya maddeleri ve pigment imalatı
2013 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
2014 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
2015 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
2016 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
2017 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
202 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
2020 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
203 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
2030 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
204 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
2041 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı
2042 Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı
205 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
2051 Patlayıcı madde imalatı
2052 Tutkal imalatı
2053 Uçucu yağların imalatı
2054 Her nevi mum imali
2055 Kibrit imali
2059 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
206 Suni veya sentetik elyaf imalatı
2060 Suni veya sentetik elyaf imalatı
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
211 Temel eczacılık ürünleri imalatı
2110 Temel eczacılık ürünleri imalatı
212 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
2120 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
221 Kauçuk ürünlerin imalatı
2211 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
2219 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
222 Plastik ürünlerin imalatı
2221 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
2222 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı
2223 Plastik inşaat malzemesi imalatı
2229 Diğer plastik ürünlerin imalatı
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
231 Cam ve cam ürünleri imalatı
2311 Düz cam imalatı
2312 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
2313 Çukur cam imalatı
2314 Cam elyafı imalatı
2319 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
232 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
2320 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
233 Kilden inşaat malzemeleri imalatı
2331 Seramikten karo ve kaldırım taşları imalatı
2332 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı
234 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
2341 Seramik ev ve süs eşyası imalatı
2342 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı
2343 Seramik izolatörlerin ve izolasyon bağlantı parçalarının imalatı
2344 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
2349 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
235 Çimento, kireç ve alçı imalatı
2351 Çimento imalatı
2352 Kireç ve alçı imalatı
2353 Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve alçıdan eşya imali.
236 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
2361 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
2362 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı
2363 Hazır karma beton imalatı
2364 Toz harç imalatı
2365 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
2369 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
237 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
2370 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
239 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
2391 Aşındırıcı ürünlerin imalatı
2399 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
24 Ana metal sanayii
241 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
2410 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
242 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
2420 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
243 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı
2431 Barların soğuk çekilmesi
2432 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
2433 Soğuk şekillendirme veya katlama
2434 Tellerin soğuk çekilmesi
244 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
2441 Değerli metal üretimi
2442 Alüminyum üretilmesi
2443 Kurşun, çinko ve kalay üretimi
2444 Bakır üretilmesi
2445 Demir dışı diğer metallerin üretimi
2446 Nükleer yakıtların işlenmesi
245 Metal döküm sanayii
2451 Demir döküm
2452 Çelik dökümü
2453 Hafif metallerin dökümü
2454 Diğer demir dışı metallerin dökümü
25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı
251 Metal yapı malzemeleri imalatı
2511 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
2512 Metal kapı ve pencere imalatı
252 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
2521 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı
2529 Metalden diğer tank, rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre)  imalatı
253 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)
2530 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)
254 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
2540 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
255 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
2550 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
256 Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme
2561 Metallerin işlenmesi ve kaplanması
2562 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
257 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
2571 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
2572 Kilit ve menteşe imalatı
2573 El aletleri, takım tezgahları uçları, testere ağızları vb. imalatı
259 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
2591 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
2592 Hafif metalden paketleme malzemeleri imalatı
2593 Tel ürünleri, zincirler ve yayların imalatı
2594 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
2599 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
261 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
2611 Elektronik bileşenlerin  imalatı
2612 Yüklü elektronik kart imalatı
262 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
2620 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
263 İletişim ekipmanlarının imalatı
2630 İletişim ekipmanlarının imalatı
264 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
2640 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
265 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
2651 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
2652 Kol saatleri, masa ve duvar saatlerinin imalatı
266 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
2660 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
267 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
2670 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı
268 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
2680 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı
27 Elektrikli teçhizat imalatı
271 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
2711 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
2712 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
272 Akümülatör ve pil imalatı
2720 Akümülatör ve pil imalatı
273 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
2731 Fiber optik kabloların imalatı
2732 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
2733 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
274 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
2740 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
275 Ev aletleri imalatı
2751 Elektrikli ev aletlerinin imalatı
2752 Elektiriksiz ev aletlerinin imalatı
279 Diğer elektrikli donanımların imalatı
2790 Diğer elektrikli donanımların imalatı
28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
281 Genel amaçlı makinelerin imalatı
2811 Motor ve türbin imalatı; uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç
2812 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı ( pompa ve kompresör imalatı)
2813 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı( Musluk ve vana imalatı)
2814 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
2815 Diğer musluk ve vana imalatı
2816 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
282 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
2821 Fırın, ocak, soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
2822 Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
2823 Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
2824 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
2825 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
2826 Montaj işleri ( imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı)
2827 Tornacılık ve tesviyecilik
2829 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
283 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
2830 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
284 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
2841 Metal işleme makinelerinin imalatı
2849 Diğer takım tezgahlarının imalatı
289 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
2891 Metalürji makineleri imalatı
2892 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
2893 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
2894 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
2895 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
2896 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
2899 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
291 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
2910 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
292 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork ) imalatı
2920 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
293 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
2931 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
2932 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
301 Gemi ve tekne yapımı
3011 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
3012 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
302 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
3020 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
303 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
3030 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
304 Askeri savaş araçlarının imalatı
3040 Askeri savaş araçlarının imalatı
309 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
3091 Motosiklet imalatı
3092 Bisiklet ve engelli aracı imalatı
3099 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı
31 Mobilya imalatı
310 Mobilya imalatı
3101 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
3102 Mutfak mobilyalarının imalatı
3103 Yatak imalatı
3104 Döşemecilik
3109 Diğer mobilyaların imalatı
32 Diğer imalatlar
321 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı
3211 Madeni para basımı
3212 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı
3213 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı
3219 Süs eşyaları imalatı
322 Müzik aletleri imalatı
3220 Müzik aletleri imalatı
323 Spor malzemeleri imalatı
3230 Spor malzemeleri imalatı
324 Oyun ve oyuncak imalatı
3240 Oyun ve oyuncak imalatı
325 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
3250 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
329 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
3291 Süpürge ve fırça imalatı
3292 Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası, tampon vesair büro eşyası imalatı.
3293 Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara benzer tezyini mahiyette diğer el işleri.
3299 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
331 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı
3311 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
3312 Makinelerin onarımı
3313 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı
3314 Elektrikli donanımların onarımı
3315 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı
3316 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
3317 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
3319 Diğer ekipmanların onarımı
332 Sanai makine ve ekipmanlarının kurulumu
3320 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu
D D ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
351 Elektirk enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
3511 Elektrik enerjisi üretimi
3512 Elektrik enerjisinin iletimi
3513 Elektrik enerjisinin dağıtımı
3514 Elektrik enerjisinin ticareti
352 Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
3521 Gaz imalatı
3522 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı
3523 Ana şebeke üzerinden gaz ticareti
353 Buhar ve iklimlendirme temini
3530 Buhar ve iklimlendirme temini
E E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
360 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
3600 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
37 Kanalizasyon
370 Kanalizasyon
3700 Kanalizasyon
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
381 Atıkların toplanması
3811 Tehlikesiz atıkların toplanması
3812 Tehlikeli atıkların toplanması
382 Atıkların ıslahı ve bertarafı
3821 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
3822 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
383 Materyallerin geri kazanımı
3831 Hurdaların parçalara ayrılması
3832 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
390 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
3900 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
3901 Bataklık kurutma işleri
F F İNŞAAT
41 Bina inşaatı
411 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
4110 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
412 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
4120 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
42 Bina dışı yapıların inşaatı
421 Kara ve demir yollarının inşaatı
4211 Kara yolları ve otoyolların inşaatı
4212 Demir yolları ve metroların inşaatı (demiryolu tünel ve yer altı inşaatı)
4213 Köprüler ve tünellerin inşaatı
4214 Demir yolu, tünel ve yer altı tamiratı
422 Hizmet projelerinin inşaatı
4221 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı
4222 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
4223 Dekovil ve tranvay yolu inşaat ve tamiratı
429 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
4291 Su projeleri inşaatı
4292 İskele, liman,mendirek inşaat ve tamiratı
4299 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
43 Özel inşaat faaliyetleri
431 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
4311 Yıkım
4312 Şantiyenin hazırlanması
4313 Test sondajı ve delme
432 Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
4321 Elektrik tesisatı
4322 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı
4323 Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon tesisatı ve havai hat payplan inşaat, tamirat ve bakım işleri
4329 Diğer inşaat tesisatı
433 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
4331 Sıva işleri
4332 Doğrama tesisatı
4333 Yer ve duvar kaplama
4334 Boya ve cam işleri
4339 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
439 Diğer özel inşaat faaliyetleri
4391 Çatı işleri
4399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
451 Motorlu kara taşıtlarının ticareti
4511 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti
4519 Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti
452 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
4520 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
453 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti
4531 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
4532 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti
454 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
4540 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı
46 Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç
461 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
4611 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar
4612 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
4613 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
4614 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
4615 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar
4616 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
4617 Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
4618 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar
4619 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
462 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti
4621 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti
4622 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
4623 Canlı hayvanların toptan ticareti
4624 Ham deri, post ve deri toptan ticareti
463 Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
4631 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
4632 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
4633 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
4634 İçecek toptan ticareti
4635 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı
4636 Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti
4637 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
4638 Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
4639 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
464 Ev eşyalarının toptan ticareti
4641 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
4642 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
4643 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
4644 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
4645 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
4646 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
4647 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
4648 Saat ve mücevher toptan ticareti
4649 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
465 Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti
4651 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti
4652 Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti
466 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
4661 Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
4662 Takım tezgahlarının toptan ticareti
4663 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
4664 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
4665 Büro mobilyalarının toptan ticareti
4666 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti
4669 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
467 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
4671 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
4672 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
4673 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
4674 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
4675 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
4676 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
4677 Atık ve hurda toptan ticareti
469 Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti
4690 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
47 Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
471 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret
4711 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
4719 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret
472 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti
4721  Belirli bir mala tahsis edilmiş Meyve ve sebze perakende ticareti
4722  Belirli bir mala tahsis edilmiş  Et ve et ürünlerinin perakende ticareti
4723  Belirli bir mala tahsis edilmiş balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
4724  Belirli bir mala tahsis edilmiş ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti
4725  Belirli bir mala tahsis edilmiş içeceklerin perakende ticareti
4726  Belirli bir mala tahsis edilmiş tütün ürünlerinin perakende ticareti
4729 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
473 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
4730 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
474 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti
4741 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti
4742 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
4743 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti
475 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti
4751 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti
4752 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
4753 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende ticareti
4754 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
4759 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti
476 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti
4761 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
4762 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
4763 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
4764 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
4765 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
477 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti
4771 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti
4772 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti
4773 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin veya optik aletlerinin perakende ticareti
4774 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
4775 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
4776 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları yemleri  perakende ticareti
4777 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti
4778 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
4779 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret
478 Tezgahlar ve Pazar yerleri vasıtası ile yapılan perakende ticaret
4781 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
4782 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
4789 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
479 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret
4791 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
4799 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
491 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
4910 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
492 Demiryolu ile yük taşımacılığı
4920 Demiryolu ile yük taşımacılığı
493 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
4931 Kara taşımacılığı ile yapılan ve banliyö yolcu taşımacılığı
4932 Taksi taşımacılığı
4933 Tünel işletmesi
4934 Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatı
4935 Teleferik işletmesi
4936 Şehir içi otobüs ve dolmuş taşımacılığı
4939 Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
494 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
4941 Karayolu ile yük taşımacılığı
4942 Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
495 Boru hattı taşımacılığı
4950 Boru hattı taşımacılığı
50 Su yolu taşımacılığı
501 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
5010 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
5011 Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya rıhtımda)
5012 Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler.
5013 Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler.
5019 Motorlu ve motorsuz küçük deniz vasıtaları ile yüzer vinçlerde yapılan diğer bütün işler
502 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
5020 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
503 İç sularda yolcu taşımacılığı
5030 İç sularda yolcu taşımacılığı
504 İç sularda yük taşımacılığı
5040 İç sularda yük taşımacılığı
51 Havayolu taşımacılığı
511 Havayolu ile yolcu taşımacılığı
5110 Havayolu ile yolcu taşımacılığı
512 Havayolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
5121 Hava yolu ile yük taşımacılığı
5122 Uzay taşımacılığı
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
521 Depolama ve ambarlama
5210 Depolama ve ambarlama
5211 Uçaklarda yapılan bütün işler ( Havacılık kulüpleri dahil)
522 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
5221 Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
5222 Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
5223 Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
5224 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
5229 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
53 Posta ve kurye faaliyetleri
531 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
5310 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
532 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
5320 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
I KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
55 Konaklama
551 Oteller vb. konaklama yerleri
5510 Oteller ve benzer konaklama yerleri
552 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
5520 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
553 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
5530 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri
559 Diğer konaklama yerleri
5590 Diğer konaklama yerleri
56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
561 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
5610 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
562 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri
5621 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
5629 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri
563 İçecek sunum hizmetleri
5630 İçecek sunum hizmetleri ve bilardo, bezik salonu işletenler
J BİLGİ VE İLETİŞİM
58 Yayımcılık faaliyetleri
581 Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri
5811 Kitap yayımı
5812 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
5813 Gazetelerin yayımlanması
5814 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
5819 Diğer yayıncılık faaliyetleri
582 Yazılım programlarının yayımlanması
5821 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
5829 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
59 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri
591 Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri
5911 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri
5912 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
5913 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri
5914 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
592 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
5920 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
601 Radyo yayıncılığı
6010 Radyo yayıncılığı
602 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı
6020 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
61 Telekomünikasyon
611 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
6110 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
612 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
6120 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
613 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
6130 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
619 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
6190 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
620 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
6201 Bilgisayar programlama faaliyetleri
6202 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
6203 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
6209 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
63 Bilgi hizmet faaliyetleri
631 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
6311 Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler
6312 Web portalları
639 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
6391 Haber ajanslarının faaliyetleri
6399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri
641 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
6411 Merkez bankası faaliyetleri
6419 Diğer parasal aracılık faaliyetleri
642 Holding şirketlerinin faaliyetleri
6420 Holding şirketlerinin faaliyetleri
643 Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar
6430 Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar
649 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri
6491 Finansal kiralama
6492 Diğer kredi verme faaliyetleri
6499 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
651 Sigorta
6511 Hayat sigortası
6512 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
652 Reasürans
6520 Reasürans
653 Emeklilik fonları
6530 Emeklilik fonları
66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
661 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
6611 Finansal piyasaların yönetimi
6612 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
6619 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
662 Sigorta ve emeklilik onuna yardımcı faaliyetler
6621 Risk ve hasar değerlemesi
6622 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
6629 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
663 Fon yönetimi faaliyetleri
6630 Fon yönetimi faaliyetleri
L GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
68 Gayrimenkul faaliyetleri
681 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
6810 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
682 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
6820 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
683 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
6831 Gayrimenkul acenteleri
6832 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri
691 Hukuk faaliyetleri
6910 Hukuk faaliyetleri
6911 Noterler
692 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
6920 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
701 İdare merkezi faaliyetleri
7010 İdare merkezi faaliyetleri
702 İdari danışmanlık faaliyetleri
7021 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
7022 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz
711 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
7111 Mimarlık faaliyetleri
7112 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
712 Teknik test ve analiz faaliyetleri
7120 Teknik test ve analiz faaliyetleri
72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
721 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
7211 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
7219 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
722 Sosyal bilimler ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
7220 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
73 Reklamcılık ve pazar araştırması
731 Reklamcılık
7311 Reklam ajanslarının faaliyetleri
7312 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
732 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
7320 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
741 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
7410 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
742 Fotoğrafçılık faaliyetleri
7420 Fotoğrafçılık faaliyetleri
743 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
7430 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
749 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
7490 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
75 Veterinerlik hizmetleri
750 Veterinerlik hizmetleri
7500 Veterinerlik hizmetleri
N İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
77 Kiralama ve leasing faaliyetleri
771 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi
7711 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması ve leasingi
7712 Kamyonların kiralanması ve leasingi
772 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
7721 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
7722 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
7729 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
773 Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi
7731 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
7732 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
7733 Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
7734 Su taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
7735 Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi
7739 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
774 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
7740 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
78 İstihdam faaliyetleri
781 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
7810 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
782 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
7820 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
783 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
7830 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler
791 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
7911 Seyahat acentesi faaliyetleri
7912 Tur operatörü faaliyetleri
799 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
7990 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
801 Özel güvenlik faaliyetleri
8010 Özel güvenlik faaliyetleri
802 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
8020 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
803 Soruşturma faaliyetleri
8030 Soruşturma faaliyetleri
81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
811 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
8110 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri
812 Temizlik faaliyetleri
8121 Binaların genel temizliği
8122 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
8129 Diğer temizlik faaliyetleri
813 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
8130 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
82 Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri
821 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
8211 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
8219 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
822 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
8220 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
823 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
8230 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
829 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri
8291 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
8292 Paketleme faaliyetleri
8299 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri
O EĞİTİM
85 Eğitim
851 Okul öncesi eğitim
8510 Okul öncesi eğitim
852 İlköğretim
8520 İlköğretim
853 Ortaöğretim
8531 Genel ortaöğretim
8532 Teknik ve mesleki orta öğretim
854 Yükseköğretim hizmetleri
8541 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim
8542 Yükseköğretim
855 Diğer eğitim
8551 Sporlar ve eğlence eğitimi
8552 Kültürel eğitim
8553 Sürücü kursu faaliyetleri
8559 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
856 Eğitimi destekleyici faaliyetler
8560 Eğitimi destekleyici faaliyetler
P İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ
86 İnsan sağlığı hizmetleri
861 Hastahane hizmetleri
8610 Hastahane hizmetleri
862 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
8621 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
8622 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
8623 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
869 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
8690 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
87 Yatılı bakım faaliyetleri
871 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
8710 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
872 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
8720 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
873 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
8730 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
879 Diğer yatılı bakım faaliyetleri
8790 Diğer yatılı bakım faaliyetleri
88 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
881 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
8810 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
889 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler
8891 Çocuk bakım (kreş, vb.) faaliyetleri
8899 Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri
Q KÜLTÜR, SANAT EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR
90 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
900 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
9001 Gösteri sanatları ( Tiyatro, opera gösterimi ve konserler)
9002 Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler
9003 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri
9004 Sanat tesislerinin işletilmesi
91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
910 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
9101 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
9102 Müzelerin faaliyetleri
9103 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi
9104 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlarla ilgili faaliyetler
92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
920 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
9200 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
93 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
931 Spor faaliyetleri
9311 Spor tesislerinin işletilmesi
9312 Spor klüplerinin faaliyetleri
9313 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
9319 Diğer spor faaliyetleri
932 Eğlence ve dinlence faaliyetleri
9321 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
9322 Pavyon, bar, gazino, dansing, diskotek, kulüp, çay bahçesi işletme faaliyetleri
9329 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
R DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
941 İş , işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri
9411 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
9412 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
942 Sendika faaliyetleri
9420 Sendika faaliyetleri
949 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri
9491 Dini kuruluşların faaliyetleri
9492 Siyasi kuruluşların faaliyetleri
9499 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri
95 Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı
951 Bilgisayarların iletişim araç ve gereçlerinin onarımı
9511 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
9512 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
952 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
9521 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı
9522 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
9523 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
9524 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı
9525 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
9529 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı
96 Diğer hizmet faaliyetleri
960 Diğer hizmet faaliyetleri
9601 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması,kuru temizlenmesi
9602 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
9603 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
9604 Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri
9605 Baca ve cam temizleyicileri, haşerat, itlaf ve dezenfeksiyon işleri )
9606 Halı yıkama ve temizleme işleri
9609 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri
S HANE HALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANE HALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE ÜRETİM FAALİYETLERİ
97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri
970 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri
9700 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
98 Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
981 Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
9810 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar ( Yurt dışında çalışanların eşleri)
982 Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
9820 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
T ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ
99 Uluslar arası örgütler ve  temsilciliklerinin faaliyetleri
990 Uluslar arası örgütler ve  temsilciliklerinin faaliyetleri
9900 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri