Asgari İşçilik Danışmanlığı

İHALE KONUSU İŞLER VE İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK SİMİLASYONU
İhale konusu işler ve inşaat işlerinde sosyal güvenlik mevzuatı açısında asgari işçilik değerlendirmesi yapılması, salt işçilik ve malzemeli işçilik faturalarının analizi, analiz sonucunda ilişiksizlik belgesinin alınması sırasında müfettiş incelemesinin talep edilip edilmemesi ya da ünitelerce sonuçlandırılıp sonuçlandırılmamasının işveren lehine değerlendirilmesinin yapılarak asgari işçilik hakkında ön raporun sunulması ve ödenmesi gereken fark işçilik tutarının hesaplanması,


Uyuşmazlık konusu asgari işçilik incelemelerinin uzlaşma ve yargı boyutu açısından değerlendirilerek profesyonel destek sunularak danışmanlık hizmeti verilmesi,

İhale konusu işler ve inşaat işlerinde alt işverenlik kapsamında değerlendirme yapılarak sözleşmelerin gerekli hukuki alt yapısının oluşturulması, işveren açısından yasal çerçevede rantabl sözleşmeler düzenlenmesi noktasında öneriler sunulması,

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir