Bağımsız Denetim Hizmetleri

Tem 7, 2019 Hizmetlerimiz

İşletmelerin kamuya açıklanacak veya Kamu Gözetim Kurumu tarafında istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, UFRS’ye uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla uluslararası bağımsız denetim standartlarında (TFRS, IFRS, BOBİ) öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmekte  ve değerlendirilerek  solo  veya konsolide rapora bağlanmaktadır.

Geleceğe dönük muhasebe ve raporlama ile düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek de denetim hizmetlerimizin içinde yer almaktadır.

Bağımsız Denetim Hizmetleri kapsamında verdiğimiz hizmetlerimizi özetleyecek olursak;

·        

 • Kamu Gözetimi Kurumu denetim ve gözetimine tabi Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim hizmetleri,
 • Mali tabloların denetimi,
 • Şirketlerin mali departmanlarınca yürütülen iş ve işlemlerin denetimi,
 • Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi,
 • Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi,
 • Bağımsız dış denetim,
 • Risk ve fırsat analizi hizmetleri,
 • İç kontrol ve iç denetim hizmetleri,
 • Hile ve yolsuzluk denetimi,
 • Özel amaçlı incelemeler,
 • Bağımsız denetimle ilgili danışmanlık hizmeti.        

ile arabulucu