Katma Değer Vergisi ve Diğer İadeler

Tem 7, 2019 Hizmetlerimiz

Katma Değer Vergisi iade işlemleri oldukça uzun ve çaba harcanmasını gerektiren bir süreçtir. Tasdik raporunun düzenlenmesi, nakit iadenin en kısa zamanda alınması ve teminatların çözülmesi sürecinde idari süreci hızlandırmak amacıyla şirketinizin yanındayız. Katma Değer Vergisi İadesi ve diğer iadelerle ilgili konularda her türlü danışmanlık hizmetleri ve raporların hazırlanması meslek mensuplarından oluşan deneyimli çözüm ortaklarımız ile büyük bir titizlikle ve en kısa zamanda yerine getirilmektedir.

Katma Değer Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavir KDV İade Tasdik Raporu düzenlenmekte ve iade işlemleri tarafımızca tamamlanmaktadır.

Çözüm ortaklarımız, vergi idaresinin Katma Değer Vergisi iade uygulamalarına ilişkin usul ve esasları yakından izleyen, deneyimli ve uzman bir kadrodan oluşmaktadır. Gerek KDV iadesi işlemleri gerekse genel KDV danışmanlığı işlemleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir.

 • Firmaların KDV yapılarının analizi, Firmaların KDV yapılarının analizi,
 •  Katma Değer Vergisi iade alma hesaplamalarının yapılması, 
 • İade ya da teminat çözüm işlemleri için gerekli olan raporların hazırlanması,
 •  Tasdik Raporunun en kısa sürede verilmesi,
 •  İhracat işlemlerinden doğan KDV iadelerinin düzenlenmesi,
 •  Araçlar ve Teşvik Belgeleri Yatırımlara ilişkin iade talepleri,
 •  Uygunluk denetimi,
 •  Diğer mevzuattan doğan KDV indirimlerinin düzenlenmesi.
 •  Katma Değer Vergisi iadesinin alınması,
 •  Özel Tüketim Vergisi iade işlemleri,
 •  Stopaj kesintisi iade işlemleri,
 •  ARGE Proje teşvik destekleri işlemleri,
 •  Yabancı ülkelerdeki vergi kesintisi mahsup ve iade işlemleri,
 •  Vergi danışmanlık hizmetleri.

ile arabulucu