Muhasebe Sistemi ve Mali Danışmanlık

Tem 7, 2019 Hizmetlerimiz

Muhasebe sistemini şirket bünyesinde kurmak isteyen müşterilerimize muhasebe sisteminin kurulması, işletilmesi yönünde danışmanlık hizmetleri verilmesi ile birlikte şirket bünyesinde hali hazırda kurulu muhasebe sistemi olan müşterilerimize sistemin etkin ve verimli çalışması konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Muhasebe kayıtlarının Türkiye’de geçerli mevzuata bağlı olarak tutulması ve bu konuda deneyimli muhasebe-mali işler personelinin tedarik edilmesi veya mevcut personele iş ortaklığımız aracılığı ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Muhasebe sistemleri ve mali danışmanlık alanında verilen hizmetlerimizi aşağıda yer alan başlıklarla özetleyebiliriz;

·        

 • Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin kurulması ve Mali Müşavirlik hizmeti verilmesi,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürosu açılışları/kuruluşları,
 • Yurtdışındaki kuruluşlarla ortaklık, şube ve irtibat bürosu kuruluşları,
 • Türkiye’de faaliyet yürüten yabancı sermayeli şirketlerin yurtdışındaki yönetimine sunulmak üzere İngilizce muhasebe ve mali konularda raporlar hazırlanması,
 • Yabancıların çalışma izinleri,
 • Şirketiniz bünyesinde veya ofisimizde muhasebe işlerinin kontrolü,
 • Ticari işletmelerinin açılış işlemleri,
 • Ticaret Odası işlemleri,
 • Ticaret Sicil İşlemleri,
 • Sanayi Odası işlemleri,
 • Şirket kuruluş işlemleri, birleşme işlemleri, bölünme işlemleri, tür değiştirme işlemleri,
 • Sermeye arttırılması işlemleri ve sermaye azaltılması,
 • Nevi Değişikliği,
 • İflas erteleme işlemleri,
 • Tasfiye işlemleri,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (TFRS),
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca zorunlu Muhasebe sisteminin kurulması (UFRS),
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal kurumlara karşı denetim, temsil ve imza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu aylık, üç aylık, yıllık beyannamelerin düzenlenmesi, kontrolü ve tahakkuku, (Muhtasar, Damga, BA-BS, Doğrudan Yabancı Sermaye Bildirim Formları, Geçici ve Kurumlar Beyanları vb.),
 • Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu yıllık kapanış kayıtlarının yapılması, Gelir tablosu-Bilanço çıkarılması,
 • Cari hesap mutabakatlarının aylık olarak yapılması,
 • Ticaret şirketi kurulma çalışmaları,
 •  İnşaat Sürecindeki Muhasebe kayıtlarının yapılması ya da kontrolü,
 • Bağımsız dış denetim firmalarınca yapılan denetimlerde; evrak bilgi ve belge sunulması, denetime refakat edilmesi,
 • Personel işlemleri (bordro işlemleri) yapılması,
 • Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması,
 • Mevzuat değişikliklerinin şirketinize uygulamasına ilişkin eğitimler çalışmaları,
 • KOSGEB desteklerinden yararlanabilmenin için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Kapasite raporu ve Sanayi Sicil Belgesi Hizmetleri,
 • Teşvikli yatırımlar için Teşvik Belgesi alınması ve kapatılması işlemleri,
 •  İç kontrol ve Maliyet kontrollerin yapılması,
 • Bütçe hazırlanması,
 • Mali ve yönetim raporlarının hazırlanması,
 • Muhasebe ve mali konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.

ile arabulucu