Etiket: Bordrolama Hizmeti

Bordrolama Hizmeti

* İnsan Kaynaklarının son derece dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu günümüz dünyasında firmaların ana faaliyetleri haricindeki görevlerde çalıştırdıkları kadroları profesyonel bir zihniyetle yönetmekte ve bordrolandırmaktadır.

* Yasal zorunluluklar ve Kanunlar çerçevesinde, gizlilik kurallarına uygun aylık bordroların hazırlanması.

* Teşviklerin ve diğer ödemelerin, istisna kuralları ve vergi indirimleri olan bordroların en iyi şekilde hazırlanması

* Avansların hazırlanması
* Bordroların hazırlanması ve kontrol edilmesi
* Ödeme listelerin hazırlanması Banka disketlerin oluşturulması
* Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak tüm bildirimlerin zamanında yapılması
* Kıdem ve ihbar tazminatların hesaplanması
* Bordrolama süreçlerinin kayıt altına alınması Kanunlara uygun saklanması

Bordrolama Hizmetinin Faydaları;

* Maliyet tasarrufu sağlaması,
* Maliyetlerin doğru merkezlere gönderilmesi,
* Maliyetlerin eleman başına sabitlenmesi,
* Hizmet kontrolünün artması,
* Hizmet kalitesinin artması ve standartlaşma olarak tanımlanabilir.