Tam Tasdik Hizmeti

Tem 7, 2019 Hizmetlerimiz

Tam tasdik hizmetlerimiz kapsamında, şirketlerde ortaya çıkması muhtemel vergisel risklerin önceden tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Vergiye müteallik bütün işlemler Yeminli Mali Müşavirlerimiz tarafından sürekli olarak denetlenerek Maliye Bakanlığı yetkililerince yapılabilecek bir denetimden önce, söz konusu risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra denetimler esnasında şirketlerin vergisel avantaj sağlayabileceği durumları da tespit ederek, bu olanakları şirket yöneticilerinin bilgilerine sunarak vergi yükünü azaltmaktayız.

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, tasdik raporu düzenlemiş firmalar ihbar ve özel durumlar hariç Maliye Bakanlığı’nca vergi incelemesi yapılmış kabul edilmektedir.

Yeminli mali müşavirler yaptıkları tam tasdik denetimi ve düzenledikleri tam tasdik raporları ile şirketlerin kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluğu konusunda devlete güvence vermekte ve müteselsilen sorumlu olmaktadırlar.

Yürütülen tam tasdik hizmeti şirketlerimize vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi gibi önemli bir fayda sağlamaktadır.

Tam tasdik hizmeti alan mükellefler, herhangi bir üst sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.

Tam Tasdik kapsamında sunulan hizmetlerimizi özetleyecek olursak;

  • Geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonunda denetim ekiplerimizle şirketinizin Kanuni defter ve belgeleri ile ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi yapılarak, vergisel açıdan doğruluk ve uygunluğun ve tespit edilen hataların düzeltilmesi,
  • Denetim sonuçlarının şirket üst yönetimine raporlanması,
  • Ödenmesi veya iade edilmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinin ya da istisna edilmesi gereken kazancın doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak,
  • Geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alacak vergi matrahının mevzuata uygun olarak hesaplanması,
  • Yıllık Tam Tasdik Raporunun düzenlenerek vergi dairesine teslim edilmesi,
  • Tam Tasdik ile İlgili ve güncel mevzuat yönünden danışmanlık hizmeti verilmesi.

ile arabulucu