Toplu İş Hukuku Danışmanlığı

Tem 7, 2019 Hizmetlerimiz

İşyerlerimizin ekonomik ve sosyal yaşamını yakından ilgilendiren sendikalar ile işçi-işveren ilişkisinin Toplu İş Hukuku düzenlemeleri, 6356 saylı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu, İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sağlıklı yürütülmesi amacıyla danışmanlık ve hukuksal destek vermekteyiz. 

Bu alanda meydana gelebilecek gelişmeler için önceden hazırlıklı olunmalı mevzuat bilinmelidir. Toplu iş ilişkileri stratejilerine, bu şekilde hazır olmak mümkün olur.

İlgili Mevzuat Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler:

 • İlgili Kanunlar Hakkında Genel Danışmanlık,
 • İşverenlerimiz Lehine Stratejilerin Oluşturulması ve Uygulanması,
 • Sendikalaşma Süreci,
 • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlık Aşamaları,
 • Pazarlık Stratejileri Geliştirme,
 • Görüşme Süreçlerinde Bulunma,
 • Toplu İş Sözleşmesine Hazırlanma Süreçlerinin Takip Edilmesi,
 • Yapılan Toplu İş Sözleşmelerinin Uygulanmasının Takibi,
 • Yetkili Sendika İle Görüşmelerin Yürütülmesi,
 • Uygulamada Toplu İş İlişkilerine İlişkin Karşılaşılabilecek Her Tip Uyuşmazlıkta Doğru Yaklaşımla Doğru Çözüme Ulaşmayı Sağlayacak Yaklaşım Sergilemek,
 • Belirli ya da Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri, İş Yeri Yönetmelikleri ve Benzeri Nitelikteki İş Yeri Belgelerinin Oluşturulması ve Uygulanması,
 • Çalışanlar İle Devam Eden İş İlişkisinin Mevzuat ve Yerleşik Yargıtay Uygulamalarına Uygun Olarak Yönetilmesi,
 • İnsan Kaynakları Birimlerinin Yapılandırılması ve Çalışma Sistemlerinin Standart Hale Getirilmesi Gibi Konularda Hukuki Hizmetler,
 •  İşe Alım Prosedürünün Hukuki Alt Yapısının Oluşturulması,
 • Her Bir Somut Duruma Özgü Tutanak, Savunma İstem Yazıları, İhtar ve Fesih Bildirimlerinin Hazırlanması,
 • İş Hukuku Eğitim Hizmetlerinin Sunulması,
 • Toplu İş Uyuşmazlıklarının Tüm Aşamalarında Danışmanlık ve Uygulamacı Çözüm Ortaklığı,
 • Sendikal Faaliyetler İle İlgili Sorunların Çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında Dava Öncesi, Dava Süreci ve Dava Sonrasında Her Türlü Uyuşmazlığın Çözümü Gibi Konularda, Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Verilmesi.

ile arabulucu